DE UITSTOOT VAN KOELVLOEISTOF IN TON CO2-EQUIVALENT BLIJFT MAAR STIJGEN IN EUROPA EN IN DE WERELD.

De uitstoot van koelvloeistoffen werd in 2005 in Europa op 90 miljoen ton CO 2-equivalent geschat en volgens de huidige prognose zouden we 104 miljoen per jaar bereiken vanaf heden tot 2030.
Daarom heeft de Europese Unie in april 2014 de regelgeving betreffende gefluoreerde broeikasgassen aangescherpt met de nieuwe EU verordening 517/2014 die op 1 januari 2015 in werking is getreden. Deze regel staat algemeen bekend als F-Gas.
Het is de bedoeling van de Europese Unie om de uitstoot met 60% te verminderen vanaf nu tot 2030 met als doel om de uitstoot te beperken tot 35 miljoen ton CO2-equivalent per jaar. Dat wil zeggen, een extra vermindering van ongeveer 70 miljoen ton per jaar vergeleken met de huidige ontwikkeling.

Een van de maatregelen is de toewijzing van quota voor het op de markt brengen van koelvloeistoffen door fabrikanten en importeurs. Deze quota’s worden ook gemeten in CO2 -equivalent en zijn berekend aan de hand van de volumes die tussen 2009 en 2012 op de markt gebracht zijn. Deze toegestane quota’s worden van jaar tot jaar verlaagd om in 2030 uit te komen op 21% van het volume dat in 2015 toegestaan is.
Een van de automatische effecten van deze quota is de verhoging van de prijs van koelvloeistof met een hoog aardopwarmingsvermogen zoals R404A die nog maar net begonnen is.

De andere maatregelen betreffen beperkingen en het verbod van het op de markt brengen van bepaalde koelvloeistoffen en belangrijke maatregelen met betrekking tot hun beheersing.

De toegenomen frequentie van controles op lekkage op grond van de CO equivalent 2in koelinstallaties is één van de maatregelen die de eigenaren rechtstreeks raakt maar ook de nieuwe verplichting om een lekdetector te plaatsen in installaties die 500 of meer ton CO2- equivalent bevatten, ofwel boven de 128 kg van R404A, om een voorbeeld te geven.

Zonder onze morele verantwoordelijkheid te vergeten om de opwarming van aarde bestrijden , dwingen al deze wettelijke verplichtingen eigenaren en operators om de DNI zodanig te installeren dat de directe en indirecte uitstoot van koelvloeistoffen bij de oorsprong beperkt wordt door het energieverbruik te verminderen.

Matelex is dé voorloper van automatisering op het gebied van de controle op lekkages door middel van indirecte meetmethodes en heeft in 2009 het patent geregistreerd (patent verleend).
Vanaf 2011 erkent het Franse Ministerie van Milieu dit soort controles in dit land en deze beslissing is bevestigd in een interpretatief document op 14 mei 2013.

De DNI voldoet voor een schappelijke prijs aan al deze verplichtingen en zorgt binnen het jaar voor rendement op de investering waarbij het altijd de koelketen garandeert.

Op dit moment zijn er al meer dan duizend DNI’s geïnstalleerd en de loyaliteit van onze klanten is de garantie voor de betrouwbaarheid van de DNI.