EMISJA CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH W TONACH RÓWNOWAŻNIKA CO2 W EUROPIE I NA ŚWIECIE NIEUSTANNIE ROŚNIE.

Szacuje się, że emisja czynników chłodniczych w Europie w roku 2005 wyniosła 90 milionów ton równoważnika dwutlenku węgla. W obecnym tempie do roku 2030 powinniśmy dojść do 104 milionów ton rocznie.
Z tego powodu w kwietniu 2014 Unia Europejska zaostrzyła przepisy dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych, wydając nowe rozporządzenie (UE) 517/2014, które weszło w życie 1 stycznia 2015. Znane jest ono jako rozporządzenie F-gazowe.
Celem Unii Europejskiej jest zmniejszenie emisji o 60% do roku 2030, tak aby osiągnąć wynik około 35 milionów ton równoważnika dwutlenku węgla rocznie, a nawet zmniejszyć emisje jeszcze bardziej, aż o 70 milionów ton w stosunku do obecnego poziomu emisji.

Jednym ze sposobów jest ustanowienie limitów na wprowadzanie przez producentów i importerów czynników chłodniczych na rynek. Limity te są również mierzone w tonach równoważnika dwutlenku węgla i obliczone zostały na podstawie ilości czynników wprowadzonych na rynek w latach 2009–2012. Dopuszczane limity będą się zmniejszać z roku na rok, aż do osiągnięcia w roku 2030 21% ilości dozwolonej w roku 2015.
Jednym z bezpośrednich skutków owych limitów jest mający już miejsce wzrost cen czynników chłodniczych o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (inaczej GWP, z ang. Global Warming Potential), takich jak R404A.
Inne sposoby polegają na wprowadzeniu restrykcji i zakazu wprowadzania na rynek niektórych czynników i na ustalaniu szczególnych środków ograniczających emisje.

Jednym ze środków bezpośrednio dotykających właścicieli instalacji jest zwiększenie częstotliwości kontroli szczelności w zależności od ilości równoważnika dwutlenku węgla w instalacjach chłodniczych, podobnie jak nowy obowiązek montowania systemów wykrywania wycieków w instalacjach zawierających np. 500 lub więcej ton równoważnika dwutlenku węgla lub więcej niż 128 kg czynnika R404A.
Wszystkie te, wynikające z regulacji prawnych, zobowiązania, jak również nasza odpowiedzialność moralna, by walczyć z globalnym ociepleniem, skłaniają właścicieli firm i operatorów do instalowania inteligentnych czujników poziomu cieczy w celu ograniczania emisji czynników chłodniczych u samego źródła, zarówno emisji bezpośrednich, jak i pośrednich – poprzez ograniczenie zużycia energii.
Firma Matelex jest prekursorem w dziedzinie automatyzacji kontroli szczelności metodą pomiaru pośredniego. W roku 2009 złożyła wniosek patentowy (który został rozpatrzony pozytywnie). W roku 2011 francuskie Ministerstwo Ekologii uznało ten rodzaj kontroli we Francji i zatwierdziło tę decyzję w dokumencie z dnia 14 maja 2013 roku. DNI (z fr. Détecteur de Niveau Intelligent, inteligentny czujnik poziomu płynu) spełnia wszystkie te wymogi przy niewygórowanej cenie, zapewniając zwrot inwestycji po niecałym roku i dbając jednocześnie o zachowanie łańcucha chłodniczego.

W chwili obecnej zainstalowanych jest blisko tysiąc urządzeń DNI, o których niezawodności świadczy wierność naszych klientów.