EMISIILE DE AGENT FRIGORIFIC ÎN TONE ECHIVALENT ÎN CO2 NU ÎNCETEAZĂ SĂ CREASCĂ ÎN EUROPA ŞI ÎN LUME.

Emisiile de agent frigorific au fost estimate la 90 de milioane de tone de echivalent CO2 în 2005 pentru Europa, și cu progresul actual, este probabil să ajungă la 104 milioane pe an până în 2030.
Acesta este motivul pentru care Comunitatea Europeană a consolidat regulamentul privind gazele fluorurate cu efect de seră în luna aprilie 2014 printr-un nou regulament (UE) 517/2014, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015. Prezentul regulament este cunoscut sub numele F-Gaz.
Obiectivul UE este de a reduce emisiile un 60% până în 2030, în scopul de a reduce la aproximativ 35 de milioane de tone de echivalent CO2 pe an, fiind o reducere suplimentară de aproximativ 70 de milioane de tone anuale în comparaţie cu progresiunea actuală.

Una dintre măsuri este alocarea de cote pentru punerea pe piaţă de agenţi frigorifici pentru fabricanţi şi importatori. Aceste cote sunt măsurate de asemenea în tone echivalente de CO2 şi au fost calculate în raport cu volumele puse pe piaţă între 2009 şi 2012. Aceste cote autorizate se vor reduce din an în an pentru a ajunge în 2030 la 21% din volumul autorizat în 2015.
Unul dintre efectele mecanice ale acestor cote este creşterea preţului agenţilor frigorifici ca GWP precum şi R404A care deja a început.

Celelalte măsuri se referă la restricţii şi interdicţia de punere pe piaţă de anumiţi agenţi frigorifici şi măsuri importante pentru izolare. Augmentarea frecvenţelor controalelor de etanşeitate în funcţie de volume de echivalent CO2 conţinute în instalaţiile frigorifice este una dintre măsurile ce ating de formă directă titularii, dar de asemenea noua obligaţie e a instala un detector de fugă pentru instalaţii ce conţin 500 tone de echivalent CO2 şi mai mult de 128 kg de R404A de exemplu.

Toate aceste obligaţii regulamentare, fără a uita responsabilitatea noastră morală de a lupta împotriva încălzirii globale, incitează titularii şi operatorii a instala DNI-uri cu scopul de a limita la sursă emisiile directe de agent frigorific, şi indirecte limitând consumuri energetice.

Matelex este precursorul automatizării controalelor de etanşeitate prin metoda de măsură indirectă şi a depus un brevet en 2009 (Brevet acordat). Din 2011, Ministerul de Ecologie recunoaşte acest tip de controlator în Franţa şi a confirmat această decizie într-un document de interpretare cu data de 14 mai 2013. DNI-UL răspunde la toate aceste obligaţii pentru un buget modest şi permite o întoarcere a investiţiei în mai puţin de un an în timp ce asigură lanțul frigorific.

Până în prezent, aproape o mie de DNI-uri au fost instalate și loialitatea clienților noștri este o garanție de fiabilitate a DNI-ului.